Samen niet alleen ...

Jullie hebben vast allemaal de afleveringen van de vierdelige miniserie over dood, afscheid nemen en rouw van jeugdprogramma Het Klokhuis op televisie gezien. Achter de Regenboog mocht ook aan dit mooie televisievierluik meewerken. En met succes! Op deze manier proberen we onze deskundigheid rond rouw- en verlieswerking bij kinderen en jongeren over te brengen, maar ook de zichtbaarheid van Achter de Regenboog bij een groot publiek te vergroten. Samen met het organiseren van lotgenotencontact – dat door de coronapandemie toch een stuk lastiger is geworden – zijn deskundigheids-bevordering en het vergroten van zichtbaarheid de belangrijke doelen die Achter de Regenboog probeert te realiseren. Het is goed dat we bij Achter de Regenboog deze doelen steeds goed voor ogen houden. Dat doen we door elkaar scherp te houden met betrekking tot onze plannen, door elkaar te informeren over de voortgang die we maken of de hobbels die we tegenkomen weg te nemen. Zo kunnen we vanuit Achter de Regenboog nog beter steun geven. Dat vraagt wel om de bereidheid regelmatig met elkaar te overleggen. Over elkaars plannen, wensen, behoeften en zorgen.

Daarom ben ik trots dat we nu in korte tijd met alle coördinatoren van de verschillende groepen en het bestuur een overlegstructuur hebben opgezet waarin we elkaar regelmatig spreken. Het is ook een (online) bijeenkomst waar we van elkaar leren en hulp bieden daar waar nodig is. Waar we bovendien ervaren dat we door die samenwerking elkaar juist kunnen versterken. Waar de ‘kracht van samen’ nu al een gezamenlijk gedragen jaarplan heeft voortgebracht, leidde dit intussen tot een grotere zichtbaarheid op alle sociale media. Samen is niet alleen! En dat zie je zoals gezegd terug in onze bijdrage aan de miniserie van het jeugdprogramma Het Klokhuis, maar ook in onze grotere zichtbaarheid op social media. Logisch toch? Want zeg nou zelf: ‘Samen niet alleen’ is dat eigenlijk niet onze corebusiness?

Roel Masselink, voorzitter