Het wordt weer als vanouds!

In rap tempo worden de coronavaccinaties gezet: het aantal opnames in de ziekenhuizen en op de ic’s daalt snel.

Ook bij Achter de Regenboog kunnen we niet wachten tot we weer kinder- en gezinsweekenden op locatie zullen organiseren. Daar immers ligt het hart van onze organisatie: lotgenoten, kinderen en gezinnen die rouwen om het verlies van een vader, moeder, broertje of zusje, bijeenbrengen.

Laat ik duidelijk zijn. Die wens doet niets af aan de mooie ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan met onlinebijeenkomsten. Ervaringen waarmee we ook zeker de komende tijd verder aan de slag gaan. Het doet ook niets af aan de geweldige waardering die onze online-lotgenotenbijeenkomsten kregen van de deelnemers aan die sessies. Met de inzet van velen en gegeven de coronabeperkingen, hebben we er met zijn allen echt het beste van weten te maken. Als voorzitter van Achter de Regenboog ben ik daarvoor verschrikkelijk dankbaar.

Maar, oh, wat is het fijn om op 19 september weer het eerste fysieke lotgenotenweekend op de agenda te zien staan. Laten we hopen dat die datum het begin inluidt van een hele nieuwe reeks van onze vertrouwde lotgenotenweekenden en vrijwilligerstrainingen. Immers, bij Achter de Regenboog weten waarom en voor wie we het doen!

Roel Masselink, voorzitter