De weg naar Ihtaka

Op 19 september vond voor het eerst sinds lange tijd weer een fysieke lotgenotenbijeenkomst plaats. Spannend en met de steeds veranderende COVID-regels ook best ingewikkeld om te organiseren.
Als de automatische piloot niet kan worden ingeschakeld, dan moet je zelf creatief zijn en vertrouwen hebben op de gezamenlijke stuurmanskunst om onze eindbestemming – laagdrempelig, waardevol en veilig lotgenotencontact – te kunnen bereiken.
Team Zuid heeft met een nieuwe vorm van lotgenotencontact laten zien dat je die eindbestemming ook via een andere route kunt bereiken.
Als voorzitter ben ik trots op wat het team daar heeft gepresteerd. Ik weet ook dat het in de aanloop van de bijeenkomst niet altijd makkelijk was, maar zolang we met elkaar weten wat ons einddoel is – en erop kunnen en durven vertrouwen dat we allemaal datzelfde einddoel willen bereiken – dan kunnen we ons ook permitteren af en toe eens van de route af te wijken.
Natuurlijk alles binnen de randvoorwaarden van kwaliteit en veiligheid die we als Achter de Regenboog voorstaan. Maar laat de ervaringen die we met de lotgenotendag in Zuid hebben opgedaan een impuls geven aan het ontwikkelen van nieuwe routes voor Achter de Regenboog.
Helder zijn over waar we willen aankomen, maar ook samen genieten van nieuwe wegen, ideeën die je daarvoor kunt gebruiken. Of om met de bekende woorden van Kavafis te spreken: ‘Ithaka gaf je de mooie reis. Was het er niet, dan was je nooit vertrokken’.
Ik wens ons en de kinderen waarvoor we ons inzetten samen een mooie en waardevolle reis, waarin we bereid blijven van elkaar te leren en naar elkaar om te kijken.
Roel Masselink, voorzitter

Afdeling deskundigheid

De afdeling Deskundigheid is intussen aan de slag zijn gegaan met organiseren van een weekend Noord. Er hebben zich al drie gezinnen aangemeld. De voorbereidingsdag mochten we organiseren in de school waar Hindrik, een van onze vrijwilligers, werkzaam is. Hierboven een impressie van de bijeenkomst.

Nieuwe secretaris benoemd

In september is Yvet Lupgens benoemd tot secretaris van het landelijk bestuur van Achter de Regenboog. Zij introduceert zichzelf.
‘Ik vind het een prachtige uitdaging om voor de stichting me in te zetten. Ter introductie even iets over mezelf.
‘Alles van waarde is weerloos’, schreef Lucebert in het gedicht ‘De zeer oude zingt’. ’s Avonds als we de gordijnen dicht deden in ons appartement in Rotterdam, verlichtten de neonletters de hemel helderrood met deze strofe. En als we de gordijnen ’s ochtends weer openden, was het die dichtregel die we als eerste zagen. In 2006 werden de woorden waarheid.
Na 12,5 jaar strijden won de kanker en overleed mijn echtgenoot. Onze kinderen, toen zes en acht en ik moesten zonder hem verder. Met vallen en opstaan en elkaar stevig vasthouden wisten we overleven om te bouwen naar leven en inmiddels gaat het weer goed met ons. In de lange weg daarnaar toe hebben we ervaren wat de kracht is van de steun en warmte die lotgenoten je geven. De (h)erkenning van emoties als verdriet, boosheid, radeloosheid; lotgenoten hoefde je het niet uit te leggen, ze zagen het gewoon. Op moeilijke dagen liepen ze de gaten dicht, stuurden ze een lief bericht of kwamen langs om een dikke knuffel te geven en het glas te heffen op die mooie man, op het leven, op ons.
Een leerkracht van de basisschool attendeerde ons toen op het bestaan van Achter de Regenboog. Het zaadje was geplant. Zodra er tijd en ruimte zou zijn, zou ik me willen gaan inzetten voor het mooie werk waar deze stichting voor staat. Omdat ik geloof in de kracht van lotgenotencontact, omdat kinderen die geconfronteerd worden met de dood alle steun verdienen die ze kunnen krijgen.
Afgelopen voorjaar was ik toe aan nieuwe uitdagingen en zoekend op het wereldwijde web naar een nieuwe baan als officemanager of secretaris zag ik de vacature voor bestuurslid bij de stichting. Alsof het zo moest zijn stond het daar gewoon, secretaris gezocht. Inmiddels heb ik die nieuwe baan gevonden en ben ik ook gestart als bestuurslid bij Achter de Regenboog.
Er moet veel gebeuren, er liggen veel uitdagingen, er liggen veel kansen, er is veel werk te verzetten. Trots en blij ben ik dat ik mijn (werk)ervaringen kan inzetten om daar een steentje aan bij te dragen.’
Yvet Lupgens

Afscheid Githa de Waard

Githa de Waard gaat de stichting als bestuurslid per 31 december verlaten. Het bestuur dankt haar voor de grenzeloze inzet, betrokkenheid en vooral deskundigheid.
Githa: ‘Per november dit jaar is het termijn van drie jaar voorbij en heb ik ervoor gekozen om de taken van penningmeester neer te leggen en mij te richten op andere belangrijke dingen in mijn persoonlijke leven.’
Verder: ‘Ik heb het met veel plezier gedaan en wens jullie allemaal nog veel lotgenotendagen en weekenden toe. Wanneer iemand interesse heeft om het stokje over te nemen bel mij gerust voor meer informatie op 06 846 08 533.’

Vacature bestuurslid Penningmeester

Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood, zodat deze gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. Met dit doel organiseert Achter de Regenboog lotgenotenweekenden voor gezinnen en kinderen, geven wij informatie en advies en bieden we trainingen rondom kind en rouw. In het uitvoeren van de activiteiten werkt Achter de Regenboog met meer dan 100 vrijwilligers over heel het land.

Functieomschrijving
Achter de Regenboog is op zoek naar een nieuw bestuurslid Penningmeester. Als bestuurslid zorg je ervoor dat er, samen met de medebestuursleden, een duidelijke visie en strategie wordt neergezet. Dit vergt zowel een affiniteit met rouw, als het vermogen om een stabiele organisatie met veel vrijwilligers te organiseren. Als penningmeester ben je onder andere verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van Achter de Regenboog en het voorbereiden van de verantwoording daarvan. De penningmeester is verantwoordelijk voor het doen van betalingen. De penningmeester houdt toezicht over periodieke donaties (onder meer ANBI), werkt mee aan het opstellen en uitdragen van het beleidsplan.
De penningmeester stelt ieder jaar de organisatiebegroting op en houdt toezicht op deze begroting. Daarnaast wordt van de penningmeester verwacht dat hij contact onderhoudt met de accountant en zorgt voor een financieel jaarverslag. De penningmeester is ook belast met de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.
Achter de Regenboog is onder aansturing van een volledig nieuw bestuur, sinds 2019, aan het werken aan de professionalisering van de organisatie. Dit betekent dat je om moet kunnen gaan met werken in een veranderende organisatie en het leuk vindt om deze mede vorm te geven.

Functie-eisen
De ideale kandidaat voor deze functie is iemand die zich betrokken voelt bij het werkgebied van Achter de Regenboog. De organisatie heeft geen kantoor, alle medewerkers moeten daarom een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben en het werk zelfstandig kunnen uitvoeren.
Specifiek voor de rol van penningmeester is het daarnaast belangrijk dat je jezelf herkent in het volgende: Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed zelfstandig werken en discipline opbrengen Je vindt het leuk om bij te dragen aan het vormgeven van een organisatie in transitie Je hebt plezier in het omgaan met cijfers Je kunt omgaan met excel Je bent communicatief en betrokken Je vindt het leuk om anderen te ondersteunen in het organiseren van hun activiteiten Je houdt ervan om algemeen overzicht te houden Je bent technisch vaardig en leert snel Je kan informatie goed verwerken en helder communiceren met anderen.

Aanbod
Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Voor deze functie geldt dat je ruimte krijgt om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en die van anderen. Daarnaast is de werksfeer bijzonder vriendelijk en vanzelfsprekend mag je aansluiten bij activiteiten en trainingen die gegeven worden door de organisatie. Reiskosten van de functie worden vergoed. De belasting voor deze vrijwilligersfunctie bedraagt circa 4-8 uur per week.

Solliciteren
Voor vragen over de vacature, solliciteren of over de procedure kun je contact opnemen met  Yvet Lupgens (secretaris) op [email protected]

Lotgenotendag Uden Geslaagd

Op zondag 19 september was het zover: de eerste Lotgenotendag voor Regio Zuid die in het Brabantse Uden werd georganiseerd. Wat was het fijn om eindelijk weer eens fysiek iets moois te kunnen betekenen voor zoveel kinderen en hun ouder(s). We waren te gast bij D’n Office in Uden, waar we gratis gebruik konden maken van de lokalen, gemeenschappelijke deel en het buitengedeelte. Daarnaast werd de koffie en thee kosteloos aangeboden. Maar liefst 40 kinderen en 23 ouders ontmoetten elkaar op deze zonnige zondag.
Na een gezamenlijke opening – er werd een lang regenboogtouw van vilt gemaakt – gingen de kinder- en oudergroepen uiteen om samen te komen rond het thema Herinneringen.
Na de heerlijke lunch kon iedereen zich aanmelden voor één van de verschillende workshops, waaronder yoga, vuur maken, capoeira, knuffels maken van kleding van de overledene, schminken. Tijdens deze leuke activiteiten zochten de kinderen en ouders elkaar op een ontspannen manier op.
Aan het einde van de middag was het zover dat iedereen weer naar huis ging. Iedereen kreeg een mooi gedicht van Floortje Agema en een stukje van het regenboogtouw.
Het was voor zowel de organisatie als de deelnemende ouders en kinderen een geslaagde zondag!

Voorlichting aan huisartsen i.o.

In het kader van voorlichting over onze activiteiten van Achter de Regenboog ten behoeve van de gezondheidszorg, heeft onze stichting bij de Utrechtse Huisartsenopleiding een interactieve presentatie gegeven op de Summerschool in juli jl.

Zowel in de studio als online waren huisartsen in opleiding en opleiders aanwezig. Het bleek dat het onderwerp ‘kinderen en rouw’ nog amper werd belicht in deze opleiding.
Des te meer indruk maakten de ervaringen van Tineke van Asseldonk uit haar eigen praktijk en de weekenden in Zuid: hoe kinderen rouwen, wat ze denken en ervaren; hoe we hun kunnen benaderen, horen en begeleiden. Een rake quote was de uitdrukking: ‘Je moet als huisarts letterlijk door de knieën als je bij een rouwend gezin thuis ook de kinderen wilt zien en ontmoeten’.
De Utrechtse huisartsenopleiding was aangenaam verrast met onze presentatie. ‘We hopen natuurlijk dat er meer huisartsen zin spé zich collectief aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst,’ zegt Marcel Van Dijk, die zich namens de stichting onder meer bezighoudt met de voorlichting aan huisartspraktijken en ziekenhuizen.

Huisartsencollectieven of opleiders kunnen informatie opvragen bij Marcel van Dijk.

Voorlichting aan huisartsen i.o.

Ondanks de Corona-periode heeft ons team voor twee projecten in dit jaar fondsen geworven:

  • Fundatie van Santheuvel-Sobbe heeft in juli 500 euro subsidie gegeven voor de I&A-training in het najaar. Dr. C.J. Vaillant Fonds heeft deze zomer 1500 euro gedoneerd voor hetzelfde project van de I&A;
  • De Johanna Donk-Grote Stichting heeft 3000 euro geschonken voor het gezinsweekend van regio Oost in november.

Geld nodig voor projecten in 2022? Mail tijdig ons team via de regio-vertegenwoordigers: Lisette Sala – West, Henrike Noteboom/George Langenberg – Oost, Lyanne Holterman – Zuid, Marcel van Dijk – Noord.