Nazomeren

Nu de vakantieperiode weer achter de rug ligt voor velen, gaan we de komende maanden weer aan de slag met activiteiten. Als de weergoden ons goed gezind zijn, kunnen we nog een beetje nazomeren.
Terugkijkend op een intensieve eerste helft van 2023, willen we jullie bedanken voor jullie fantastische inzet en betrokkenheid bij het realiseren van de doelstellingen van stichting Achter de Regenboog.

Of je nu lotgenotenactiviteiten hebt georganiseerd, fondsen hebt geworven, onze website en sociale media hebt beheerd, of de informatie- en advieslijn hebt bemand, elke bijdrage is van onschatbare waarde.
Dankzij jullie toewijding en kritisch meedenken hebben we wederom stappen gezet in de professionalisering van onze stichting en hebben we dierbare momenten kunnen creëren voor kinderen en gezinnen die rouwen om het verlies van een gezinslid.

In de tweede helft van het jaar staat er weer een drukke agenda voor ons klaar, met gloednieuwe lotgenotenactiviteiten en onze veelbelovende vrijwilligersdag. Noteer alvast 11 november in jullie agenda’s, want we hopen jullie daar in groten getale te verwelkomen om samen ervaringen te delen en te genieten van elkaars gezelschap.

Nogmaals willen we jullie bedanken voor jullie onvermoeibare inzet. We kijken ernaar uit om elkaar na de vakantieperiode snel weer te zien! Met warme groet vanuit het bestuur,  

Roel Masselink, voorzitter

ADR ook over de eindstreep tijdens Vierdaagse

Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse kwamen de lopers door Overasselt! Samen met buurtgenoten zijn er pannenkoeken gebakken, is er koffie geschonken, zelfgemaakte cake en soep uitgedeeld, is er gedanst en zijn de lopers aangemoedigd.
En dat alles voor het goede doel. Er is dit jaar zelfs ongeveer 1000 euro opgehaald voor Achter de Regenboog! Alle lopers ontzettend bedankt voor jullie gulle giften en vooral voor jullie gezelligheid! 

Welkom en afscheid

Welkom

Al jaren zetten zo’n honderd vrijwilligers zich in om onze activiteiten te organiseren of te faciliteren. Dankzij jullie allemaal kunnen we de kinderen – en gezinnen – helpen in de moeilijke tijden na het verlies van een dierbare en we zijn jullie daar allemaal, stuk voor stuk, dankbaar voor. De afgelopen maanden hebben we een aantal nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Fijn dat jullie ons komen versterken! We hopen dat jullie snel je draai gaan vinden en om jullie daarmee te helpen zal er een training worden georganiseerd over ons werk en onze organisatie. Voor hen die hebben aangegeven belangstelling te hebben om mee te gaan als vrijwilliger op een weekend, zal in september een tweedaagse training worden georganiseerd. Onder hen zijn ook Jasmijn en Jolanda die hebben gereageerd op onze oproep voor de functie van PV-er.

Afscheid Marcel van Dijk

Dankjewel voor alle mooie jaren 

Ik wil jullie graag laten weten dat ik met ingang van het nieuwe jaar niet meer actief zal zijn bij onze mooie stichting Achter de Regenboog.
Ooit, ergens vòòr het jaar 2000, bezocht ik een twee-daags symposium ‘Rouwverwerking bij kinderen’, georganiseerd door de oprichtster van AdR Karaleela Oderkerk. Vanaf dat moment was mijn interesse voor AdR gewekt.
Ik raakte betrokken bij de vragenuurtjes die een vast onderdeel vormden van elk AdR-weekend. Wat heb ik daar als arts en als mens kostbare en bijzondere herinneringen aan over gehouden!
Ontroerend hoe kinderen en jongeren vrij en openhartig hun vragen stelden over het overlijden, oorzaken van ziektes en hoe zij met het verlies omgingen. Ik was na afloop elke keer weer blij dat ik wat kon bijdragen aan het beantwoorden van hun vragen en het luisteren naar hun verhalen en hun onderlinge gesprekken.
Toen in 2016 bleek dat het team fondsenwerving van toen was vertrokken, heb ik met plezier deze taak overgenomen. Tsja, ik had voldoende tijd als pensionado. Nu, na zeven jaar coördinatie van het InkomstenWervingsTeam, is het tijd om het stokje over te geven.

Ik kijk met veel plezier terug naar deze tijd. Het samenwerken met jullie allemaal -vele, geïnspireerde vrijwilligers!- vond ik fijn om te doen. En je wist met elkaar waarvóór we het allemaal deden en doen: kinderen en jongeren lotgenotencontact bieden om ze te laten ervaren dat ze er niet alleen in staan en met behulp van elkaar verder kunnen.
Ik wens Achter de Regenboog een mooie toekomst mét opnieuw vier regio’s die allemaal weer weekenden gaan organiseren.

Hartelijke groet, Marcel van Dijk

Afscheid van vrijwilligers

Helaas zijn er ook een aantal vrijwilligers om verschillende redenen afgezwaaid. Sommigen waren voornamelijk actief in de regio’s of achter de schermen, anderen hadden meer landelijke bekendheid zoals Agnès, Joan, en Pim.
Allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid, het ga jullie goed.
Martine zal de coördinatorwerkzaamheden I&A van Agnès overnemen en Dorrit wordt actief als coördinator bij IWT. Er is nog geen nieuwe landelijk coördinator vrijwilligersbeleid, totdat die gevonden is neemt Nilanthi die taken op zich.
De werkgroep Marketing & Communicatie kan nog wel wat versterking gebruiken, dus heb je belangstelling of ken je de perfecte kandidaat, neem dan contact op met Harrie Nijen Twilhaar  

Promotiemateriaal voor events

Dankzij donaties heeft de stichting nieuw promotiemateriaal aangeschaft, onder meer banners en beachvlaggen. Tijdens lotgenotenweekeinden, maar ook presentaties en lezingen.

Bestuurstermijnen zijn verlengd

De bestuurstermijn van zowel Roel Masselink als Harrie Nijen Twilhaar liep deze zomer af. Gelukkig hebben zij allebei aangegeven zich nog graag een termijn in te willen blijven zitten en dus zijn er geen wisselingen binnen het bestuur. Uit vragen en berichten die het bestuur ontvangt blijkt dat het wel eens onduidelijk is waarvoor je nu bij welk bestuurslid moet zijn als je vragen of een verzoek hebt. Daarom hieronder nog even kort de taakverdeling binnen het bestuur:

  • Roel: Voorzitter
  • Yvet: Secretaris
  • Lisette: Penningmeester
  • Harrie: Marketing & communicatie             
  • Nilanthi: Vrijwilligersbeleid             
  • Monique: Deskundigheid en kwaliteit 
 

Een uitwerking hiervan is onderdeel van het Handboek Vrijwilligersbeleid. Dit handboek en de onderliggende reglementen zijn in 2023 geactualiseerd of herzien. In het handboek kun je informatie terugvinden over de taken en rollen binnen AdR, over de organisatiestructuur en over de verschillende werkgroepen. Het handboek is een onderdeel van de basistraining voor vrijwilligers en zal dit najaar worden toegelicht op de vrijwilligersbijeenkomst waarna het voor iedereen beschikbaar zal zijn via teams.

Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst

We verklappen het hierboven al. Net als vorig jaar willen we in november een bijeenkomst organiseren voor alle vrijwilligers waarin we elkaar bijpraten en plannen kunnen maken voor 2024. De locatie en programma moeten nog worden ingevuld maar noteer alvast 11 november in je agenda! Locatie en agenda volgt na de zomervakantie.

Kilometervergoeding

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Het bestuur heeft besloten deze verhoging te volgen. Het declaratieformulier is aangepast en te vinden op ADR Algemeen/general/standaarddocumenten/financieel.

Folder ADR online

Op de website is de folder van AdR digitaal terug te vinden en te downloaden. Verzoeken om toezending van een folder kunnen worden doorgestuurd naar Sietske ([email protected]). Yvet verwerkt de aanvragen voor een stapeltje folders ([email protected]).

Gebruik teams en @achterderegenboog

Vanuit de wet op Bescherming van Persoonsgegevens en met het oog op continuïteit van de organisatie is het belangrijk dat informatie, documenten, overzichten etc binnen de organisatie blijven, ofwel dat er gewerkt wordt binnen de Teams-omgeving en dat er gemaild wordt met en vanuit de @achterderegenboog-accounts. De coördinatoren bepalen wie er een @achterderegenboog-account krijgt en wie een (gratis) gastaccount. Voor de verschillende werkgroepen zijn er verschillende teamsomgevingen en er is ADR-algemeen waarin (zoals de naam al zegt) algemene informatie en standaard-documenten zoals declaratieformulier of het handboek terug te vinden zijn.

Er is een handleiding over werken binnen Teams te vinden in ADR algemeen/general/werkgroep ondersteunende diensten/ICT.

Info en hulpvraag-mailbox

De info-mailbox wordt beheerd door Monique, de hulpvraag-mailbox door I&A. Op beide mailboxen is een auto-reply ingesteld; de zender krijgt een berichtje dat de mail is ontvangen en dat de vraag of het verzoek zal worden opgepakt. let op: deze auto-reply gaat naar degene die de mail naar de info/hulpvraag-box stuurt. Als je dus een bericht ontvangt en dat vervolgens doorstuurt, dan ontvang jij de auto-reply en niet de oorspronkelijke zender van de mail!

Jaarverslag 2022

Het bestuur heeft het Jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening vastgesteld. Het jaarverslag is gepubliceerd op de website.

Volgende nieuwsbrief Wil je zelf graag een stukje delen voor de eerstvolgende nieuwsbrief? Stuur deze op naar [email protected]. Foto’s zijn ook welkom. 
Links en verwijzingen

Vragen

Zijn er vragen of dingen waar jullie tegenaan lopen laat het ons weten. In de contactenlijst op Teams staan onze mailadressen. Bellen mag ook.

Algemene zaken: Roel 06 524 549 79
Communicatie en marketing: Harrie  06 129 911 39
Deskundigheidsbevordering, I&A: Monique 06 126 297 94
Financiën, communicatie en marketing: Lisette 06 102 759 25
Lotgenotencontact: Monique 06 126 297 94
Vrijwilligersbeheer, secretariaat: Nilanthi 06 411 222 77

Soms is het lastig om de juist gegevens van personen in werkgroepen te achterhalen. De lijst met contactpersonen staat op Teams. Dit is een overzicht van alle werkgroepen en vrijwilligers.