Achter de Regenboog 

Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood, zodat deze gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. Met dit doel organiseert Achter de Regenboog lotgenotenweekenden voor gezinnen en kinderen, geven wij informatie en advies en bieden we trainingen rondom kind en rouw. In het uitvoeren van de activiteiten werkt Achter de Regenboog met meer dan 100 vrijwilligers over heel het land.   

Functieomschrijving 

Achter de Regenboog is per 1 juni 2024 op zoek naar een nieuw bestuurslid Secretaris. Als bestuurslid zorg je, samen met de andere bestuursleden, ervoor dat er een duidelijke visie en strategie wordt neergezet. Dit vergt zowel een affiniteit met en kennis rondom rouw, als het vermogen om een stabiele organisatie met veel vrijwilligers te organiseren. Als secretaris ben je onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van vergaderingen, het maken van notulen, het coördineren van het contact tussen het bestuur en andere medewerkers.  

Achter de Regenboog is onder aansturing van een volledig nieuw bestuur, sinds 2019, aan het werken aan de professionalisering van de organisatie. Dit betekent dat je om moet kunnen gaan met werken in een veranderende organisatie en het leuk vindt om deze mede vorm te geven.  

De ideale kandidaat voor deze functie is iemand die zich betrokken voelt bij het werkgebied van Achter de Regenboog. De organisatie heeft geen kantoor, alle medewerkers moeten daarom een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben en het werk zelfstandig kunnen uitvoeren.  

Specifiek voor de rol van secretaris is het daarnaast belangrijk dat je jezelf herkent in het volgende: 

Aanbod 

Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Voor deze functie geldt dat je ruimte krijgt om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en die van anderen. Daarnaast is de werksfeer bijzonder vriendelijk en vanzelfsprekend mag je aansluiten bij activiteiten en trainingen die gegeven worden door de organisatie. Reiskosten van de functie worden vergoed. De belasting voor deze vrijwilligersfunctie bedraagt circa 4-8 uur per week. 

Solliciteren