Vacature Bestuurslid Voorzitter

Functiebeschrijving: Bestuurslid Voorzitter

Achter de Regenboog

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. Met dit doel organiseert Achter de Regenboog lotgenotenweekenden voor gezinnen en kinderen, geven wij informatie en advies en bieden we trainingen rondom kind en rouw. In het uitvoeren van de activiteiten werkt Achter de Regenboog met meer dan 100 vrijwilligers over heel het land.

Functieomschrijving

Achter de Regenboog is op zoek naar een nieuw bestuurslid Voorzitter. Als bestuurslid voorzitter zorg je, samen met de andere bestuursleden, ervoor dat een duidelijke visie en strategie wordt neergezet. Dit vergt zowel affiniteit met en kennis rondom rouw, als het vermogen om een stabiele organisatie met veel vrijwilligers te organiseren.

Taken

 • Voorbereiden en voorzitten van vergaderingen
 • Het representeren van de stichting bij interne en externe zaken
 • De organisatie op de afgesproken koers houden
 • Aanspreekpunt en contactpersoon voor één of meerdere werkgroepen
 • Externe contacten onderhouden op die gebieden waar de voorzitter voor verantwoordelijk is

Functie eisen

De ideale kandidaat voor deze functie is iemand die zich betrokken voelt bij het werkgebied van Achter de Regenboog. De organisatie heeft geen kantoor, alle medewerkers moeten daarom een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben en werk zelfstandig kunnen uitvoeren.

Specifiek voor de rol van voorzitter is het daarnaast belangrijk dat je jezelf herkent in het volgende:

 • Beschikken over visie en een relevant netwerk
 • Goed kunnen voorzitten (goede voorbereiding en tijdsindeling, iedereen aan het woord laten, geen ellenlange vergaderingen, maar kort en zakelijk, naar besluitvorming toewerken)
 • Mensen kunnen stimuleren, motiveren, enthousiasmeren
 • Kunnen plannen en organiseren
 • Hands-on aanpakken van operationele zaken waar nodig
 • Overzicht hebben en houden over wat er speelt in de organisatie en oog voor de grote lijn
 • Bestuurlijke ervaring
 • Affiniteit met het onderwerp "kinderen en verlieservaring"
 • In staat richting te geven aan de toekomst van Achter de Regenboog
 • Kennis en inzicht in vrijwilligersorganisaties
 • Communicatief sterk
 • In staat om doortastend leiding te geven aan een organisatie in verandering
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben
 • In staat zijn om deeltaken te delegeren
 • Je draagt bij in het schrijven van het jaarlijkse jaarverslag en het 2-jarig beleidsplan
 • Je bent verantwoordelijk dat alle informatie voor de CBF-certificering in orde is, dit gebeurt voor 1 juli ieder jaar
 • Je accordeert de jaarrekening ten behoeve van de accountantsverklaring
 • Betrokkenheid bij de missie, doelstellingen en activiteiten van Achter de Regenboog

Achter de Regenboog is onder aansturing van een volledig nieuw bestuur sinds 2019 aan het werken aan de professionalisering van de kwaliteit van de organisatie. Dit betekent dat je om moet kunnen gaan met werken in een veranderende organisatie en het leuk vindt om deze mede vorm te geven.

Aanbod

Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Voor deze functie geldt dat je ruimte krijgt om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en die van anderen. Daarnaast is de werksfeer bijzonder vriendelijk en vanzelfsprekend mag je aansluiten bij activiteiten en trainingen die gegeven worden door de organisatie. Reiskosten van de functie worden vergoed. De belasting voor deze vrijwilligersfunctie bedraagt circa 4 - 8 uur per week.

Solliciteren

Voor vragen over de vacature, solliciteren of over de procedure kun je contact opnemen met Caroline van Veen (secretaris) op info@achterderegenboog.nl.

DOWNLOAD VACATURE