Hoe het begon

De activiteiten van Achter de Regenboog zijn geïnspireerd op ervaringen in Engelse Hospices en het eerste lotgenotenweekend van het Britse ‘Winston’s Wish’ in 1993. KaraLeela Oderkerk besloot op basis van haar ervaringen in Engeland een vorm van groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren met verlieservaringen in Nederland te starten omdat bleek dat kinderen in rouw behoefte hadden aan steun en aandacht bij hun rouwverwerking. In het voorjaar van 1993 ging onder haar leiding in de regio Utrecht de eerste ‘Verliesverwerkingsgroep voor kinderen’ van start. Hoewel in het begin weinig bekendheid aan de activiteiten werd gegeven, was al na een half jaar duidelijk dat er een organisatie nodig was om aan de snelgroeiende vraag om hulp tegemoet te kunnen komen. Om die reden werd in augustus 1993 Achter de Regenboog opgericht en werden vrijwilligers getraind om kinderen te kunnen begeleiden.

De naam Achter de Regenboog werd door de eerste groep kinderen bedacht. Het eerste kinderweekend vond in 1994 plaats, het eerste gezinsweekend een decennium later. Het bemensen van de informatie- en advieslijn, het uitgeven van informatieve brochures en boeken, geven van trainingen, lezingen en organiseren van de lotgenotenweekenden -aanvankelijk allemaal door KaraLeela bedacht en uitgevoerd- werden geleidelijk aan steeds meer ondersteund door een zestal psychologen/pedagogen, een secretariaat, een bestuur en een steeds groter groeiend kundig en enthousiast vrijwilligersteam.

Achter de Regenboog heeft in vijfentwintig jaar grote veranderingen doorgemaakt en zich verder ontwikkeld tot een landelijke professionele vrijwilligersorganisatie. Het netwerk van psychologen en pedagogen breidde zich uit. Er werd geregeld medewerking verleend aan (wetenschappelijk) onderzoek over kinderen in rouw en het ontwikkelen van ondersteunende middelen zoals de website ‘Herinnerdingen’ en toneelstukken in het kader van rouw bij kinderen. In 2010 werd er overgegaan op een vrijwilligersorganisatie met vier regionale steunpunten, een bestuur en een virtueel kantoor. De veelheid aan activiteiten werd in die periode teruggebracht tot de kernactiviteiten.

In 2016 kwam er met medewerking van Achter de Regenbogers uit alle gelederen een nieuwe organisatiestructuur tot stand, waarbij de activiteiten(teams) leidend werden. Het bevorderde de samenwerking en uitwisseling van deskundigheid en ontwikkelingen op een landelijk niveau terwijl men kon blijven profiteren van de regionale voordelen.