Gezinsweekenden

We organiseren ook gezinsweekenden. Hierbij volgen we een op maat gemaakt programma waarin alle aspecten van rouw en verlies aan bod komen. Voorlichting over rouw en het delen van ervaringen in het gezin samen met lotgenoten is enorm steunend gebleken voor de deelnemers.


Er wordt voor alle leeftijdsgroepen een programma aangeboden dat passend is bij de leeftijd en levensfase van het kind. Er zijn groeps- en gezinsmomenten waarbij de gezinsleden weer samen komen. Zo krijgt iedereen ruimte voor zijn eigen proces maar blijft het gezin toch in verbinding met elkaar. Naast erover praten wordt er met creatieve werkvormen aandacht geschonken aan het verlies.