Van het kinderweekend is ook een korte documentaire gemaakt. Deze kun je hier bekijken

Achter de Regenboog West organiseert kinderweekenden voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. De kinderen krijgen in kleine groepjes een programma aangeboden met als doel het mogelijk maken van lotgenoten contact. Zo delen de kinderen hun verhalen en verdriet. Ze hebben samen ook veel plezier. Het werken in de groepjes, ingedeeld naar leeftijd van de kinderen, wordt afgewisseld met gezamenlijke activiteiten zoals een kaarsenceremonie, een groot buitenspel en misschien ook wel een stevig partijtje voetbal. Ouders en verzorgers krijgen op zondag een apart programma aangeboden op een andere locatie in de omgeving. Dit ouderprogramma accentueert de opvoerdersrol in verliessituaties. Ouders en verzorgers krijgen informatie over kinderen en rouw, maken kennis met enkele werkvormen die in het kinderprogramma aan bod kunnen komen en er is ruimte voor specifieke vragen. Aan het kinderweekend kunnen 30 kinderen deelnemen.

Op de terugkomdag, een half jaar na het kinderweekend, ontmoeten de kinderen en ouders elkaar weer. De begeleiders van het kinderweekend komen dan vanzelfsprekend ook. Net als het weekend staat deze dag in het teken van het lotgenotencontact.
Bebel, Julia, Roos en Louise hebben alle vier een ouder die is overleden. Eigenlijk wilden ze niet, maar toch gingen ze daarom mee met een kinderweekend van Achter de Regenboog. Net als 32 andere kinderen die een ouder, broertje of zusje hebben verloren. Hoe dat was? En of het toch wel meeviel? Dat vertellen de meiden zelf!